E

Workshop for KKU STARTUP : Design thinking

26 June 2017 08:30 - 27 June 2017 17:00

Workshop for KKU STARTUP : Design Thinking

จัมป์ สเปซ จำกัดได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Mini Workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  Startup Thailand Academy ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง นแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

ในรายวิชา.. " Design Thinking "

การออกแบบผลิตภัณฑ์บนความต้องการของผู้ใช้  โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์จากหลายมุมมองมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์

จัดเต็ม แน่นๆ 2 วัน ในวันที่ 26 - 27 มิ.ย 2560

 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 60

ประกาศผลวันที่ 24 มิถุนายน 60

ณ. จัมป์ สเปซ ชั้น 1 ตึก Msociety fitness ,Metro Condo (ลงทะเบียน 08.30 น.) 


สนใจลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม

Workshop for KKU STARTUP : Design Thinking 

Workshop for KKU STARTUP : Service Design

Workshop for KKU STARTUP : Computer Workshop Mean

Workshop for KKU STARTUP : Machine Leaning

Workshop for KKU STARTUP : Internet of Things 


Tickets

No Tickets Available!

Screen shot 2558 11 08 at 11.49.27 pm

JUMP Space

Coworking Space by Startup for Startup

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.